Gotlands Gille i Malmö                                                    
Gotl Gille i Malmö
Kalender Organisation Varpa Sektionen Kontakt Medlemsnytt Länkar

 

 

                           Årsmötet 2005                                                                         

                                                                                                                                                

                                                                       

 

 ”Bison” kåserade på Gotlands Gille i Malmö

 

Gotlands Gille i Malmö höll sitt 72:a årsmöte den 11 februari på Annebergsgården i Malmö. Denna gång gästades gillet av den gotländske stjärnjournalisten och TV-mannen Bernt ”Bison” Nilsson. Ett 70-tal gillesmedlemmar hade mött upp.  Efter den sedvanliga årsmötesförhandlingen och middagen höll han ett mycket intressant och uppskattat kåseri under rubriken ”Mitt liv som murvel”.

 

Årsmötet

Ordföranden Torsten Bäck inledde årsmötet med att påbjuda en tyst minut för medlemmen Gunnar Johansson som hade avlidit under året. Därefter tog han fram sin nyckelharpa och inramade parentationen med melodin Amazing Grace.

 

  Årets val var mycket lätthanterligt, då samtliga styrelseledamöter omvaldes. Däremot hade mångårige revisorn Olof  Magne med ålderns rätt avböjt omval. Han ersattes av tidigare suppleanten Sven-Ove Lingström. Ny revisorssuppleant blev Bror Gahnström.

 

Styrelsen har därmed följande utseende för år 2005.

 

Ordförande: Torsten Bäck

Sekreterare:  Jan  Herlitz.

Skattmästare, register- och hemsidesansvarig: Lars-Inge Carlsson.

Övriga ledamöter: Vivianne Olsson, Gunnel Sivermark och Björn Aldin

Styrelsesuppleanter: Anita Blomberg och Kurt Olsson

 

Som ordförande i varpakommittén omvaldes Kjell-Åke Blomberg. Likaså omvaldes Inga-Lill Larsson som sammankallande i festkommittén och  Eva Runsten-Thulin  som ordförande i valberedningen.

 

Utmärkelser

Årets hedersgute presenterades.  Det blev Kjell-Åke Blomberg som enhälligt valts av styrelsen med följande motivering:

 ”Din händighet med svarv och hyvel, engagemang för varpan samt stora generositet har vid många tillfällen kommit Gillet tillgodo”. 

 

 

 

Prisutdelning

Prisutdelning gällande den gångna höstens gillesmästerskap i varpa förrättades av Göran Ternéus och Kjell-Åke Blomberg i varpakommittén.  Priser utdelades till de fyra främsta tvåmanslagen enligt följande ordning:

1. Inga-Lill och Tore Larsson

2. Tryggve och Pontus Fahlstedt

3.  Jan Herlitz och Sven-Ove Lingström

4.  Birgit och Göran Ternéus

 

larsson_050211

 

Segrarparet Inga-Lill och Tore Larsson fick dessutom för tredje gången en inteckning  i Gillets fina vandringspris och får behålla priset till nästa års tävling.  Blåbärspriset, ett uppmuntringspris till en lovande nybörjare, delades ut till Pontus Fahlstedt.

 

 

 

Middag med allsång och kåseri

Efter årsmötesförhandlingarna var det dags för den sedvanliga middagen, som i år bestod av helstekt fläskfilé med gräddstuvade champinjoner. Under middagen underhöll också musikduon  Doris och Solveig med sång till dragspel och gitarr. Ett potpurri av kända sånger sjöngs gemensamt som allsång från utdelade sånghäften.

 

  Därefter var det dags för kvällens höjdpunkt, dvs  Bisons kåseri om sina upplevelser som tidningsreporter och murvel. Bl a har han varit Aftonbladets korrespondent i London men även arbetat på Expressen och andra tidningar. Fortfarande gör han jobb för TV4.

 

bison_050211

 

   Hans mest gripande upplevelse var tiden som krigskorrespondent i Vietnam, där han bl. a. blev sårad av ett granatsplitter. Smådelar av detta har han fortfarande kvar i kroppen. Vietnamkriget ändrade i  stor utsträckning hans syn på livet.  Kåseriet som i stort omfattade hela hans levnadshistoria kryddades med många dråpliga händelser.

 

 Under Skånebesöket övernattade Bison hos sin pappa i Lomma, gillets 91-årige medlem och mångårige varpaledare Erland Nilsson. Erland som tidigare aldrig har missat ett årsmöte hade denna gång tillfälligt blivit krasslig och föredragit att stanna hemma till saknad av många på årsmötet.

 

Text: Jan Herlitz Foto: Lars-Inge Karlsson